قوانین

قوانین مجله مامایی بهار

۱- حداکثر طی ۱٢ ساعت به سؤالتان پاسخ داده خواهد شد.

۲- هر پست به منزله یک سؤال است.

۳- لطفا تقاضای تجویز دارو نفرمایید، تجویز دارو صرفاً به صورت حضوری در مطب سرکار خانم رفیعی نژاد امکان پذیر است.

۴- فقط به سؤالاتی که در زمینه تخصصی زنان است پاسخ داده میشود.

۵-به درخواست هایی که با قوانین جمهوری اسلامی ایران منافات دارد پاسخ داده نمیشود.

۶-این قوانین همواره از جانب مدیریت سایت قابل ویرایش و تکمیل می باشد.